La participació, eina de present i futur

Can Bech número 53 febrer-març 2017

Des del nostre grup municipal sempre hem entès que la participació ciutadana és una eina essencial, que forma part, i que ha de formar part, no només del nostre tarannà i de la nostra manera d'entendre la política, sinó que ha de tenir una translació directa en el dia a dia, en les polítiques i en la presa de decisions.

En aquest sentit, durant aquests anys, des de l'equip de govern s'han portat a terme diferents iniciatives amb un èxit desigual. L'experiència ens ha ensenyat que com més genèric i conceptual era el tema a tractar, més baixa era la participació. Ben mirat, té tota la lògica, com més propers i tangibles són les qüestions que es posen a discussió, més retorn hi ha per part de la ciutadania, perquè s'hi sent directament interpel·lada. També és veritat que vivim en una societat a la que encara li falta cultura participativa i que aquest canvi de paradigma és un aprenentatge per part de tots.

De totes maneres, i encara que sembli molt obvi, creiem que cal posarho en valor: tenim un Ajuntament que ja disposa d'una xarxa de comunicació/participació a través dels diferents Consells de gestió i les associacions de veïns (pel que fa als nuclis històrics i als barris), dels diferents consells d'entitats (com el Consell d'entitats juvenils de l'Àrea de Joventut, per exemple), o els diferents organismes autònoms (com l'Institut de Promoció Econòmica, Institut Municipal d'Esports, etc.).

Una xarxa que es complementa amb els diferents processos participatius que s'impulsen des de l'equip de govern.

Aquests òrgans, representen autèntics canals de comunicació descentralitzats que permeten tenir un contacte regular amb tots els seus membres. Això no vol dir, en cap cas, que el seu funcionament sigui perfecte, però la seva utilitat té un valor indiscutible. Pel que fa als Consells de gestió i les associacions de veïns, molt sovint la dificultat passa perquè la resposta de l'administració municipal davant les seves propostes i reivindicacions sigui més àgil i efectiva, o dit d'una altra manera, ens queda marge de millora pel que fa als temps d'execució del que s'hi decideix. La mecànica de l'Ajuntament és complexa, i les necessitats del nostre municipi són moltes, però caldrà continuar treballant-hi; és molta la feina que s'ha fet però ens auto-exigim més.

Els diferents Consells d'entitats representen també uns bons espais de participació que, a diferència dels anteriors que estan dividits per unitats geogràfiques, estan agrupats al voltant dels diferents sectors socials del municipi. I finalment, tenim els diferents organismes autònoms de l'Ajuntament (Institut Municipal d'Esports, Patronat del Museu del Suro, Institut de Mitjans de Comunicació i l'Institut de Promoció Econòmica). Tots ells estan participats de manera mixta (públic-privat, polítics, entitats/ciutadania) i tenen una gran potencialitat pel que fa a la participació. Un exemple paradigmàtic és l'Institut de Promoció Econòmica (IPEP). La seva Junta de Govern, on es prenen les decisions, és un òrgan configurat per diferents representants de les activitats econòmiques de Palafrugell i de l'Ajuntament. És un òrgan sobirà, que gestiona els seus propis recursos, i les decisions que allà s'hi prenen tenen conseqüència directa en les polítiques de promoció econòmica. A banda de la Junta de Govern, compta amb una taula de treball amb l'Associació Turística de Palafrugell (ATP) que decideix en què s'inverteixen els recursos procedents de l'Impost d'Estades Turístiques (la famosa taxa turística), de manera que són els propis empresaris que generen aquests diners els que treballen conjuntament amb els tècnics i la direcció política per decidir com es gestionen.

Tots aquests exemples, acaben configurant un model d'Ajuntament del que ens sentim moderadament satisfets i en el que políticament hi creiem. Un bon punt de partida que cal millorar, ampliar i continuar insistint per aconseguir que la participació de les veïnes i veïns de Palafrugell cada cop sigui major i més positiva per a tots.

Apartat relacionat

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Consorci per a la gestió dels edificis del Centre Fraternal i del Cercle Mercantil
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons