Modificació de les dates de cobrament d'impostos i taxes

Canvis en el calendari del contribuent

Degut a la crisi sanitària derivada del COVID-19 l'Ajuntament de Palafrugell ha decidit modificar les dates de cobrament dels impostos i taxes municipals.

Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica

En el moment de la declaració de l'estat d'alarma s'estava procedint a efectuar el repartiment dels tríptics d'aquells rebuts que no estan domiciliats.

S'ha modificat la data de cobrament dels rebuts domiciliats, que passa a l'1 de juny.

Pel que fa als rebuts no domiciliats que no s'hagi pogut fer efectiu el seu pagament abans del 30 d'abril, es procedirà a ampliar el termini de pagament en període voluntari fins al 30 de juny.

En aquest sentit, totes aquelles persones contribuents que ho sol·licitin, obtindran una nova carta de pagament per fer efectiu l'IVTM sense cap recàrrec fins al dia 30 de juny.

Taxa per recollida d'escombraries

S'ha modificat la data de cobrament dels rebuts domiciliats, que passa a l'1 d'octubre.

Pel que fa als rebuts no domiciliats, el termini de pagament en període voluntari serà de l'1 d'agost al 2 de novembre.

Taxa per entrada/sortida de vehicles

S'ha modificat la data de cobrament dels rebuts domiciliats, que passa a l'1 de setembre.

Pel que fa als rebuts no domiciliats, el termini de pagament en període voluntari serà del 4 de maig al 31 d'agost.

Taxa per ocupació de la via pública

S'ha modificat la data de cobrament dels rebuts domiciliats, que passa a l'1 d'octubre.

Pel que fa als rebuts no domiciliats, el termini de pagament en període voluntari serà de l'1 d'agost al 2 de novembre.

Taxa per conservació del cementiri

S'ha modificat la data de cobrament dels rebuts domiciliats, que passa a l'1 de setembre.

Pel que fa als rebuts no domiciliats, el termini de pagament en període voluntari serà del 4 de maig al 31 d'agost.

Impost sobre Béns Immobles (IBI) de Naturalesa Urbana

S'ha modificat la data de cobrament dels rebuts domiciliats, que passa a l'1 de juny (1r termini, 40%) i a l'1 de novembre (2n termini, 60%).

Pel que fa als rebuts no domiciliats, el termini de pagament en període voluntari serà de l'1 de juny al 31 d'agost.

Impost sobre Béns Immobles (IBI) de Naturalesa Rústica

S'ha modificat la data de cobrament dels rebuts domiciliats, que passa a l'1 d'agost.

Pel que fa als rebuts no domiciliats, el termini de pagament en període voluntari serà de l'1 de juny al 31 d'agost.

Descomptes per domiciliar els rebuts dels impostos i taxes

Es recorda que el pagament domiciliat de l'Impost de vehicles té una bonificació en la quota del 5%, i qualsevol contribuent, encara que hagi rebut el tríptic, pot sol·licitar la domiciliació del rebut per beneficiar-se d'aquesta bonificació.

Pel que fa a la resta d'impostos i taxes, la bonificació en la quota és del 2% si es sol·licita la seva domiciliació bancària.

Calendari

Darrera actualització

dimarts, 02 juny 2020 17:09

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Consorci per a la gestió dels edificis del Centre Fraternal i del Cercle Mercantil
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons