El Ple

El Ple és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de l'Alcalde, està integrat per tots els regidors i regidores. 

Les competències del Ple són: 

  • El control i fiscalització dels òrgans de govern. 
  • Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals: alteració del terme municipal, creació o supressió de municipis, creació d’òrgans desconcentrats, alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom.
  • L'aprovació inicial del planejament general.
  • L'aprovació del Reglament Orgànic i de les ordenances. 
  • La determinació dels recursos propis de caràcter tributari, l’aprovació i modificació dels pressupostos i l’aprovació dels comptes. 
  • L'aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització. 
  • L'acceptació de la delegació de competències feta per altres Administracions Públiques. 
  • L'aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el número i règim del personal eventual. 
  • L'alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic. 
  • La votació sobre la moció de censura a l'Alcalde i sobre la qüestió de confiança plantejada per ell. 

Les sessions dels plens estan obertes al públic i es realitzen l’últim dimarts de cada mes. A la Seu Electrònica hi podreu consultar les actes.

Josep Piferrer Puig

Alcalde
Regidor delegat de Cultura i Festes

Roser Massaguer Malleu

Regidora delegada d'Hisenda, Benestar Social i Pla de Barris

Albert Tané Padrós

Regidor delegat d'Educació i Arxiu Municipal
Regidor adjunt de Comunicació

Francesc Xavier Jonama Casellas

Regidor delegat de Regim Interior, Seguretat Ciutadana i Civisme

Mònica Tauste Vivo

Regidora delegada de Polítiques d'Igualtat, Habitatge i Museu del Suro

Pau Lladó Rebull

Regidor delegat d'Esports
Regidor adjunt de Règim Interior, Seguretat Ciutadana i Civisme

Jaume Palahí Agustí

Regidor delegat de Medi Ambient i Urbanisme
Regidor adjunt d'Obra Pública i Serveis Municipals

Albert Gómez Casas

Tinent d'Alcalde
Regidor delegat de Promoció Econòmica i Comunicació

Lluís Ros Colls

Regidor delegat d'Obra Pública i Serveis Municipals
Regidor adjunt de Medi Ambient i Urbanisme

Maria Teresa Frigola Borràs

Regidora de Participació, Cooperació i Gent Gran

Marta Baserba Muñoz

Regidora delegada d'Infància i Joventut
Regidora adjunta de Cultura, Festes i Esports

Gustavo Tapias Solà

Interventor accidental

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

No heu trobat el que buscàveu?