Àmbit d'Economia i Hisenda

Correspon a l'Àmbit d'Economia i Hisenda:

  1. L'assessorament en matèria de política econòmica La gestió i obtenció de crèdit
  2. La gestió patrimonial dels valors i crèdits titularitat de l'Ajuntament
  3. Les finances públiques, els pressupostos i l'eficiència de la despesa
  4. La fiscalització, el control financer i l'assessorament en matèria de retiment dels comptes públics
  5. La gestió dels tributs
  6. La tresoreria i la recaptació
  7. Gestió del patrimoni que tingui adscrit

Serveis relacionats

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

No heu trobat el que buscàveu?