Ple del mes de juliol

Ordre del dia

El dimarts 31 de juliol de 2018, a les 19.30 h, va tenir lloc la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Palafrugell.

Participació ciutadana als Plens

Els plenaris estan oberts a la participació ciutadana en línia. Tothom que ho desitgi podrà, mitjançant el perfil de Twitter @ajpalafrugell, adreçar al Ple precs o preguntes que tinguin relació amb els temes inclosos en l'ordre del dia. A la part final de la sessió, les preguntes rebudes seran formulades pel servei de premsa de l'ajuntament als seus destinataris (alcalde i regidors de l'equip de govern o dels grups de l'oposició) i aquests les respondran. Simultàniament, també a través d'aquest perfil de Twitter, s'anirà informant del desenvolupament de la sessió.

Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta de les sessions anteriors.
2. Resolucions d'alcaldia. Informació.

A) PART RESOLUTIVA

A.1) ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE RÈGIM INTERIOR, PRESSUPOST I HISENDA
3. Resolucions de l'Alcaldia a) Nomenament d'advocat i procurador b) Nomenament per comparèixer i personar-se l'Ajuntament davant dels Jutjats. Ratificació.
4. Sentències. Coneixement.
5. Ratificació acord Junta Govern Local creació Comissió redactora Reglament de Participació Ciutadana.
6. Aprovació inicial de la desafectació i cessió del vehicle matricular 7521GJZ a a la Creu Roja.
7. Modificació de la plantilla de personal de l'any 2018 per a la creació d'una plaça d'auxiliar Tècnic de Manteniment (grup C2) i de Subaltern (grup D) i amortització de dues places d'Escorxador (grup C2) i Auxiliar d'escorxador (grup D).
8. Compte general 2017. Aprovació.
9. Execució pressupost 2018 a 30 de juny i informes de morositat del primer i segon trimestre 2018.
10. Ratificació Ple preus públics dels mòduls formatius per a adults programats per al curs 2018-2019 a l'àrea d'Educació.
11. Expedient 36/2018 Modificació pressupostària per suplement de crèdit mitjançant baixes per anul·lació (execució subsidiària obres c. Cuba 9-15).
12. Sol·licitud bonificació ICIO a nom de Comunitat de propietaris Barris i Buixó 74.

A.2) ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME, PLA DE BARRIS, OBRES PÚBLIQUES, SERVEIS MUNICIPALS I MEDI AMBIENT
13. Sentència. Urbanisme. Coneixement.
14. Expropiació d'un tros de terreny pertanyent a la finca registral 790 situada al Paratge Piverd, a Palafrugell. Relació de propietaris, béns i drets afectats. Aprovació inicial.
15. Ocupació directa d'un tros de terrenys pertanyent a la finca registral número 790, inclosa al Sector Sud 1.1 Piverd, a Palafrugell. Aprovació inicial.
16. Modificació juliol 2018 contracte mixt dels serveis de recollida de residus, administració de la deixalleria i de neteja viària, mercats i platges.

B) PART DE CONTROL
17. Mocions.
17.1 Moció del grup municipal d'Esquerra i Convergència i Unió per donar suport a la Declaració de la Costa Brava com a Reserva de Biosfera.
17.2 Moció dels grups municipals d'Esquerra Republicana i Convergència i Unió a l'Ajuntament de Palafrugell per a la defensa de la col·locació de la bandera estelada a l'espai públic municipal.
17.3 Moció grup municipal de l'Entesa per Palafrugell per l'adhesió a la declaració del fons català de cooperació. El món local català davant la realitat del refugi a l'estat espanyol.
18. Informes.
19. Precs i preguntes.

Sala de Plens de l'Ajuntament

Podeu seguir el Ple en directe a la pàgina d'inici, el darrer dimarts de cada mes, a partir de les 19.30 h

També el podeu seguir en directe a través de Ràdio Palafrugell 107.8 FM

Darrera actualització

dimarts, 14 agost 2018 09:11

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Institut de Mitjans de Comunicació Pública de Palafrugell
Institut Municipal d'Esports de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Fundació Palafrugell Gent Gran
Consorci per a la gestió dels edificis del Centre Fraternal i del Cercle Mercantil
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons