Ple del mes de març

Ordre del dia

El dimarts 26 de març de 2019, a les 19.30 h, va tenir lloc la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Palafrugell.

Participació ciutadana als Plens

Els plenaris estan oberts a la participació ciutadana en línia. Tothom que ho desitgi podrà, mitjançant el perfil de Twitter @ajpalafrugell, adreçar al Ple precs o preguntes que tinguin relació amb els temes inclosos en l'ordre del dia. A la part final de la sessió, les preguntes rebudes seran formulades pel servei de premsa de l'ajuntament als seus destinataris (alcalde i regidors de l'equip de govern o dels grups de l'oposició) i aquests les respondran. Simultàniament, també a través d'aquest perfil de Twitter, s'anirà informant del desenvolupament de la sessió.

Ordre del dia

0. Presentació de la Memòria del Defensor del Ciutadà. Any 2018
1. Aprovació de l'acta de les sessions anteriors.
2. Resolucions d'alcaldia. Informació.

A) PART RESOLUTIVA

A.1) ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE RÈGIM INTERIOR, PRESSUPOST I HISENDA
3. Resolucions de l'Alcaldia. a) Nomenament d'advocat i procurador. b) Nomenament per comparèixer i personar-se l'Ajuntament davant dels jutjats. Ratificació.
4. Sentències. Coneixement.
5. Autorització compatibilitat per una segona activitat pública. Jordi Duran Sanmartí.
6. Autorització compatibilitat per una segona activitat privada. Jaime Talavera Rueda.
7. Organigrama de l'àmbit de Seguretat Ciutadana. Aprovació.
8. Ratificació Ple acords modificació tarifes aparcaments municipals.
9. Modificació de les Bases d'Execució del Pressupost del 2019.
10. Expedient 15/2019 Modificació pressupostària per suplement de crèdit mitjançant baixes per anul·lació. El sobrant del Pavelló Hoquei es passa a Can Genís.
11. Expedient 11/2019 Modificació pressupostària per suplement de crèdit mitjançant romanent líquid de tresoreria (Aplicació ACA).
12. Expedient 12/2019 Modificació pressupostària per suplement de crèdit mitjançant baixes parcials i romanent líquid de tresoreria. Aplicació inversió no executada IFS.
13. Expedient 13/2019 Modificació pressupostària per transferència de crèdit entre aplicacions de diferent àrea de despesa. Increment capítol 1 de Joventut.
14. Expedient 17/2019 Modificació pressupostària per suplement de crèdit i crèdit extraordinari mitjançant baixes d'inversions.
15. Expedient 2/2019 Modificació pressupostària de l'IPEP per suplement de crèdit a càrrec del Romanent de tresoreria per a despeses generals.

A.2) ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME, PLA DE BARRIS, OBRES PÚBLIQUES, SERVEIS MUNICIPALS I MEDI AMBIENT
16. Sentència Urbanisme. Coneixement.
17. Nou Pla de millora urbana de les finques situades al Passeig de Cípsela números 34-47, a Llafranc. Aprovació inicial.
18. Recepció parcial de la resta d'obres d'urbanització del sector SUD 1.2 Els Forns, a Palafrugell. Aprovació.
19. Expropiació dels terrenys destinats a l'execució del camí de ronda entre Cala Pedrosa i el far de Sant Sebastià, al terme municipal de Palafrugell. Aprovació de la valoració de l'arquitecte municipal.
20. Expropiació dels terrenys destinats a l'execució del camí de ronda al Paratge Cap Roig, a Calella de Palafrugell. Aprovació de la valoració de l'arquitecte municipal.

B) PART DE CONTROL
21. Informes.
22. Precs i preguntes.

Sala de Plens de l'Ajuntament

Podeu seguir el Ple en directe a la pàgina d'inici, el darrer dimarts de cada mes, a partir de les 19.30 h

També el podeu seguir en directe a través de Ràdio Palafrugell 107.8 FM

Podeu veure els vídeos de les sessions anteriors al lloc web Pandora Arxiu Municipal de Palafrugell

Darrera actualització

dimecres, 27 març 2019 08:06

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Institut de Mitjans de Comunicació Pública de Palafrugell
Institut Municipal d'Esports de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Fundació Palafrugell Gent Gran
Consorci per a la gestió dels edificis del Centre Fraternal i del Cercle Mercantil
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons