Ple del mes de març

Ordre del dia

El dimarts 27 de març de 2018, a les 19.30 h, va tenir lloc la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Palafrugell.

Participació ciutadana als Plens

Els plenaris estan oberts a la participació ciutadana en línia. Tothom que ho desitgi podrà, mitjançant el perfil de Twitter @ajpalafrugell, adreçar al Ple precs o preguntes que tinguin relació amb els temes inclosos en l'ordre del dia. A la part final de la sessió, les preguntes rebudes seran formulades pel servei de premsa de l'ajuntament als seus destinataris (alcalde i regidors de l'equip de govern o dels grups de l'oposició) i aquests les respondran. Simultàniament, també a través d'aquest perfil de Twitter, s'anirà informant del desenvolupament de la sessió.

Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta de les sessions anteriors.
2. Resolucions d'alcaldia. Informació.

A) PART RESOLUTIVA

A.1) ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE RÈGIM INTERIOR, PRESSUPOST I HISENDA

3. Interlocutòries. Coneixement.
4. Autorització compatibilitat per a una segona activitat privada senyor David Ortega Lemonche
5. Contracte per la prestació del servei de neteja de les dependències municipals i la gestió integral del personal adscrit al servei. Adjudicació.
6. Suspensió temporal de l'activitat d'escorxador municipal.
7. Expedient 2/2018 Modificació pressupostària IPEP per suplement de crèdit a càrrec del romanent líquid de tresoreria.
8. Aprovació de l'encàrrec a la Xarxa Local de Municipis gironins de la Diputació de Girona dels serveis d'assistència i suport comptable, modalitat local.
9. Expedient 16/2018 Modificació pressupostària per crèdit extraordinari mitjançant baixes per anul·lació, adquisició nous equips radiotransmissió.
10. Ratificació Ple preu públic Festa Farra Brava.

A.2) ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES

11. Modificació estatuts de l'Institut de Promoció Econòmica i Desenvolupament local de Palafrugell (IPEP), article 7.
12. Modificació àmbits Pla d'usos comercials de Palafrugell.

B) PART DE CONTROL

13. Mocions.
13.1 Moció del grup municipal del PSC, de suport a la implementació de la renda garantida de ciutadania.
14. Informes.
15. Precs i preguntes.

Sala de Plens de l'Ajuntament

Podeu seguir el Ple en directe a la pàgina d'inici, el darrer dimarts de cada mes, a partir de les 19.30 h

També el podeu seguir en directe a través de Ràdio Palafrugell 107.8 FM

Darrera actualització

divendres, 06 abril 2018 14:00

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

No heu trobat el que buscàveu?