Ple del mes de gener

Ordre del dia

El dimarts 30 de gener de 2018, a les 19.30 h, va tenir lloc la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Palafrugell.

Participació ciutadana als Plens

Els plenaris estan oberts a la participació ciutadana en línia. Tothom que ho desitgi podrà, mitjançant el perfil de Twitter @ajpalafrugell, adreçar al Ple precs o preguntes que tinguin relació amb els temes inclosos en l'ordre del dia. A la part final de la sessió, les preguntes rebudes seran formulades pel servei de premsa de l'ajuntament als seus destinataris (alcalde i regidors de l'equip de govern o dels grups de l'oposició) i aquests les respondran. Simultàniament, també a través d'aquest perfil de Twitter, s'anirà informant del desenvolupament de la sessió.

Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta de les sessions anteriors.
2. Resolucions d'alcaldia. Informació.

A) PART RESOLUTIVA

A.1) ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE RÈGIM INTERIOR, PRESSUPOST I HISENDA

3. Sentències. Coneixement.
4. Ratificació Resolucions Alcaldia.
5. Ratificació acords de Junta de Govern Local.
6. Contracte la prestació del servei de manteniment, conservació i neteja dels parcs, jardins, arbrat viari i jardineres del municipi de Palafrugell. Adjudicació.
7. Agència de l'Habitatge de Catalunya, bonificació IBI 2017, lloguer social per a gent gran. Estimada.
8. Bonificació ICIO varis Pla de Barris 30/01/2018.
9. Modificació provisional ordenances 18 i 25.

A.2) ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME, PLA DE BARRIS, OBRES PÚBLIQUES, SERVEIS MUNICIPALS I MEDI AMBIENT

10. Providència i Sentència. Urbanisme. Coneixement.
11. Expedient de Modificació puntual núm. 3 del POUM de Palafrugell. Aprovació provisional.
12. Modificació puntual núm. 4 del POUM de Palafrugell. Sol·licitud informe previ CTUG.
13. Pla especial urbanístic Jardins Cap Roig. Aprovació inicial.
14. Expedient sancionador número número 2/2017. Resolució definitiva.
15. Recurs de reposició interposat per la Fundació Bancària La Caixa contra l'acord del Ple que va aprovar definitivament la relació de propietaris, béns i drets afectats per l'expropiació dels terrenys destinats a l'execució del camí de ronda al Paratge Cap Roig. Estimació.

B) PART DE CONTROL

16. Moció del grup municipal socialista per exigir a la Generalitat l'abonament del deute pendent de les escoles bressol.
17. Informes.
18. Precs i preguntes.

Sala de Plens de l'Ajuntament

Podeu seguir el Ple en directe a la pàgina d'inici, el darrer dimarts de cada mes, a partir de les 19.30 h

També el podeu seguir en directe a través de Ràdio Palafrugell 107.8 FM

Darrera actualització

dimecres, 31 gener 2018 08:50

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

No heu trobat el que buscàveu?