Subvencions per a la rehabilitació d'edificis

A la zona de la Sauleda - Carrer Ample

Aquest programa d'ajuts s'emmarca en la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen atenció especial, que estableix un sistema d'aportacions del govern de la Generalitat a actuacions concretes de regeneració de barris. Aquestes actuacions han de solucionar processos de degradació urbanística, persistència de dèficits socials i urbans, presència de problemes econòmics, socials i ambientals o problemes derivats de l'envelliment de la població o bé d'un creixement demogràfic accelerat.

La indicada Llei de millora de barris (desplegada per mitjà del Decret 369/2004, de 7 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 2/2004), de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen atenció especial, va crear un fons com a instrument de col·laboració institucional i financera de la Generalitat, destinat al finançament dels projectes presentats pels ajuntaments que, per reunir les condicions fixades en la llei i la normativa que la desenvolupa, resultessin elegits. 

El Projecte d'intervenció integral del barri de La Sauleda - Carrer Ample és un dels projectes que la Generalitat va aprovar subvencionar en la convocatòria de l'any 2008, i té com a objectius garantir la incorporació del barri de La Sauleda - Carrer Ample al ritme de desenvolupament del conjunt de la vila de Palafrugell i assegurar que el sector no esdevingui un espai degradat des del punt de vista urbà i de la cohesió social.

Amb la finalitat de facilitar la millora i rehabilitació dels edificis privats i evitar-ne l'empitjorament de la degradació, aquestes bases estableixen les mesures de foment a càrrec de l'Ajuntament consistents en subvencions per a potenciar l'activitat dels particulars que tendeixin a la millora i rehabilitació dels elements comuns dels edificis.

Trobareu més informació i els formularis per demanar la subvenció a l'Oficina del Pla de Barris.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 31 de desembre de 2018.

Edifici de la zona de la Sauleda

Darrera actualització

dilluns, 07 agost 2017 13:55

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

No heu trobat el que buscàveu?