Eleccions al Parlament de Catalunya del 21 de desembre

Informació general

El dijous, 21 de desembre de 2017, tindran lloc les eleccions al Parlament de Catalunya. El Parlament és la institució que representa el poble de Catalunya i actualment es compon de 135 diputats i diputades.

Qui pot votar

En les eleccions al Parlament poden votar:

  • Aquelles persones que tinguin la condició política de català, més grans de 18 anys el dia de la votació, que no es trobin en cap de les situacions que legalment priven del dret de vot i que constin inscrites en el cens electoral.
  • Els ciutadans espanyols residents a l'estranger que hagin tingut a Catalunya el darrer veïnatge administratiu i que acreditin aquesta condició al consolat d'Espanya corresponent, i també els seus descendents inscrits com a espanyols, si ho sol·liciten, en la manera que determini la llei.

Cens electoral

El cens electoral per aquestes eleccions, és el cens tancat el dia 1 d'agost de 2017, i està integrat pel:

  • Cens d'electors residents a Espanya (CER).
  • Cens de residents absents que viuen a l'estranger (CERA).

El període d'exposició i rectificació del cens en període electoral, va estar comprès entre els dies 6 i 10 de novembre. Les consultes es poden fer a:

  • La delegació provincial de l'Oficina del Cens Electoral.
  • Els ajuntaments i consolats. En el cas de l'Ajuntament de Palafrugell, la consulta de les dades del cens es pot fer en línia a la Seu electrònica.

També es poden consultar les dades trucant al telèfon 901 101 900 de l'Oficina del Cens Electoral. D'altra banda, les targetes censals (on també s'informa als electors del Col·legi electoral on han de votar) s'enviaran a partir del 24 de novembre. És interessant que els electors que hagin canviat recentment de domicili o votin per primera vegada comprovin si les seves dades són correctes.

Vot per correu des de l'estat espanyol

El vot per correu es pot sol·licitar entre del 28 d'octubre i l'11 de desembre.

Cal adreçar-se personalment a qualsevol oficina de Correus i omplir l'imprès de sol·licitud del certificat d'inscripció en el cens electoral. És necessari portar l'original del document nacional d'identitat (DNI), el passaport o el carnet de conduir (no s'admeten fotocòpies).

Només en els casos de malaltia o incapacitat, que siguin acreditats mitjançant un certificat mèdic oficial, una persona que no sigui la interessada pot cursar la sol·licitud de vot per correu. En aquests casos cal que estigui autoritzada mitjançant un document notarial o bé consular.

Vot per correu des de l'estranger

Les persones residents a Catalunya però que estiguin temporalment a l'estranger, i les persones residents a l'estranger, poden sol·licitar el vot per correu entre el 28 d'octubre i el 22 de novembre.

Les persones residents a Catalunya però que estiguin temporalment a l'estranger, han d'adreçar-se personalment a l'Oficina Consular de Carrera o bé a la Secció Consular de l'Ambaixada (el Consolat espanyol més proper a la residència a l'estranger).

Les persones residents a l'estranger amb dret a vot, han de rebre per part de l'Oficina del Cens Electoral un imprès oficial de sol·licitud de vot, que inclou una clau que possibilita la seva tramitació per Internet.

Vot presencial

El vot presencial es podrà exercir el dijous dia 21 de desembre al Col·legi electoral que correspongui, i que estaran oberts de manera ininterrompuda de les 9 del matí a les 8 del vespre.

Per poder votar presencialment, caldrà acreditar-se mitjançant l'original del DNI, del permís de conduir o del passaport (no passa res si estan caducats, però han de ser els originals, no una fotocòpia).

Darrera actualització

dilluns, 13 novembre 2017 13:27

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

No heu trobat el que buscàveu?